Voice Expert

Met voice kun je de zoekintentie van klanten beter identificeren. Het is heel relevant om te achterhalen in welke fase van de customer journey de klant zich bevindt.  Dat deze informatie winst betekent voor onze opdrachtgevers is logisch.  Maak jij hen beter in het kunnen inspelen op de behoeften en wensen van hun doelgroep?

Locatie:

Opleiding:

Type contract:

Midden-Nederland

HBO/Academisch

ZZP

🔒Wij gaan zorgvuldig om met de aan ons verstrekte gegevens.