Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar toch kan het voorkomen dat de inhoud niet helemaal volledig en/of juist is. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten ontleend worden. Tomorrow Avenue is niet aansprakelijk in het geval iemand door te vertrouwen op of gebruik te maken van dergelijke informatie enig verlies of schade lijdt, op welke manier ook veroorzaakt.
 
Deze website bevat links naar externe websites, maar Tomorrow Avenue kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van die websites. Tomorrow Avenue aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in verband met die websites of links naar die websites. Deze website is gemaakt en wordt geëxploiteerd door Tomorrow Avenue in Nederland. Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze diensten, de inhoud van de website en deze tekst. In geval van klachten over de informatie op deze website kunt u contact opnemen met info@tomorrowavenue.com

Copyright

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tomorrow Avenue.