Building Teams & Transform Organisations

Building teams

In onze begeleiding van organisaties zoeken we veelal de begeleiding van de teams zelf. We ontwikkelen hun talent, we zoeken naar een concrete implementatie van een klantproduct. De symbiose van het leren van nieuwe dingen met het werken aan een daadwerkelijk waarde toevoegende implementatie is hét middel om tot versnelling en blijvende transformatie van organisaties te komen.

Transforming Organisations

Organisaties stellen vaak de vraag naar hoe te transformeren en hoe te versnellen. Organisaties transformeren niet, mensen wel. Teams en hun leden bewust maken van én trainen in hun (technologische) mogelijkheden is daarmee een belangrijke verander component, enerzijds. Anderzijds, is een organisatie brede, concrete roadmap met business case een belangrijk vertrekpunt voor transitie en versnelling.

Consultancy

Niet altijd is het waarom van de verandering duidelijk en/of is de richting ervan helder. Veel organisaties ervaren de druk van versnelling en verandering, terugpakken naar de strategie is dan de eerste stap die wij zetten. Omarmen van sector gerelateerde technologie en het door ons verschaffen van inzicht, leidt dan vaak tot herijking van de strategie en daarmee bouwen wij met de organisatie aan een nieuwe relevante roadmap.